LOKACIJE WEBER TEČAJEV

terasa Dejana Mastnaka

Kulinarijum Weber Grill Akademija

Brdce 3b, 1431 Dol pri Hrastniku

Posestvo Albiana

Hiša Weber akademije

Nemška Vas 1, 8273 Leskovec pri Krškem